Hvordan blir rakfisken til?

I gammel tid ble rakfisk produsert for å bevare maten over lengre tid. Dagens produksjon er ganske lik, og med moderne hjelpemidler lager vi en rakfisk med særs jevn kvalitet i smak og konsistens.

Fagmiljøene ved Nofima og Matmerk har gjennom mange år bidratt med god kompetanse. Vi har også et godt samarbeid med Mattilsynet i Valdres, som tar rutinemessige stikkprøver. Vårt eget interne kvalitetssikringssystem (IK- mat) er kontroll av alle trinnene i vår produksjonsprosess. Produksjonslokalene er inndelt i soner, har overtrykk og tilførest UVC- ren luft. Etter renhold av lokalene og utstyr, blir det desinfisert med UVC- lys.

Fjellørret-Valdres-Sommer
Gode oppvekstvilkår

Fisken går i rene selvrensende romslige dammer med rikelig oksygenrikt vann som strømmer slik at fisken får god mosjon. Den får omsorgsfull foring der alt blir lagt til rette for at fisken skal ha enn fin oppvekst, slik at den blir i passelig hold. Foret består av pellets, der kvalitet og sporbarhet dekker våre krav. Det har aldri vært brukt medisin på fisken vår.

Rakfisk produksjon
Raskt i butten

Etter avliving som skjer ved opptak fra dammen, blir fisken flytta til vårt moderne foredlingslokale. Innen 1 time er fisken vaska, rengjort, og klar for butten. Vi nytter erfaring fra generasjoner med nåtidens hjelpemidler, og krav til kvalitetssikring. Modning foregår under automatisk temperaturregulering med daglige kontroller.

Rakfisk i butt
Rakfisk modning

Vi har 3 modningsgrader, mild, lagra og vellagra med variasjon i hver grad etter kundens ønske. Alle trinn i prosessen er kvalitetssikret. Der rutiner og prosedyrer er innskjerpa slik at all fisk skal ende med vår jevne kvalitet. Vår arbeidsmoral er: ”Ein fornøygd kunde er vår sikkerheit”. Rakfisken skaffer oss et praktfullt vennskap.

Vakuumpakka Hande Fisk
Vakumpakking

Hel, skinnfri og filetert fisk blir vakumpakka når fisken er moden, slik kunden ønsker det.

Oppbevaring

Øverst dekker vi til med papir, slik at fisken skal holde seg fuktig. Naturlige enzym og mikroorganismer sørger for lagringsprosessen. Litt moderne kalles denne prosessen; fermentering.

Jevn modningstemperatur er avgjørende for godt resultat. Vi har moderne modningsrom der temperaturen er lik i hele rommet.

Anbefalt temperatur under lagring er -1 til +4°C for ferdig modna rakfisk.