Om oss

Nedre Hande, en middels stor gård ved Slidrefjorden i Vestre Slidre er drevet av Knut og Randi Hande. 

Vi driver tradisjonelt med sau, rundt 100 vinterfora og to hester. I tillegg tilbyr vi hytteutleie til turister og andre besøkende. Det er fiskeoppdrett og rakfiskproduksjon som har førsteprioritet på Nedre Hande.

Gården har rike fisketradisjoner både hjemme og på stølen. Slidrefjorden, Grønsennvatnet og Store Flyvann var veldig gode fiskevann. Derfor var det naturlig å videreutvikle dette og gjøre eksistensgrunnlaget på gården mer sikkert.

Vi starta først med oppdrett med not ute i fjorden. I 1990 flytta vi fisken inn på land i støpte dammer bygd som boller. Med rikelig tilføring av vann holder det seg rent og fisken får god trim - en lykkeligere fisk! 

Det er selvsagt kvaliteten på fisken som er selve grunnlaget for den gode rakfisken (mer om produksjon her). Vi har ei dotter som har gått gradvis i drifta og som skal føre dette vidare. Meir om oss etter som sidene vert oppdaterte.

Rakfiskbonde med bachelor grad i akvakultur i frå Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. Det er svært nyttig i forhold til å produsere rakfisk og det som følgjar med.

Hande Gard-fisk er medlem av Hanen- bransje -og markedsorganisasjonen for bygdeturisme og gardsmat. Vi er i tillegg medlem av Bondens Marked.

I 2017, og i 2019 vann vi fagjuryprisen for beste rakfisk. Det er vi stolte av! Her bedømmer fagjuryen ut fra utseende lukt, smak og tekstur etter kriterier som er relevante for rakfisk, der
smak blir høyest vektlagt.