Rakfisk og spekemat

På Hande Gard produserar vi både rakfisk og spekemat. Rakfisken er aura som har hoppa lykkeleg i Slidrefjorden, og sauen i spekematen, som er tradisjonsspeka etter god, gamal Valdresoppskrift, har ete seg mett i variert fjellbeite med urtevegetasjon.

Bestill varer
Fagjuryprisen

I 2017, og no i 2019 vann vi fagjuryprisen for beste rakfisk. Det er vi stolte av! Her bedømmer fagjuryen ut frå utsjåande, lukt, smak og tekstur etter kriterier som er relevante for rakfisk, der
smak blir høgast vektlagt.

Les mer