Hvordan lages egentlig rakfisk?

I gammel tid ble rakfisk produsert for å bevare maten over lengre tid. Dagens produksjon er ganske lik, og med moderne hjelpemidler lager vi en rakfisk verdt å smake. Det er en møysommelig prosess å lage god rakfisk. Raking er en prosess hvor tid, renslighet og nøyaktighet er avgjørende for kvalitet. 

Gode oppvekstvilkår 

Vi mener at lykkeligere ørret smaker bedre. Fisken på Hande går i rene selvrensende romslige dammer med rikelig oksygenrikt vann som strømmer slik at fisken får god mosjon. Den får omsorgsfull foring der alt blir lagt til rette for at fisken skal ha enn fin oppvekst, slik at den blir i passelig hold.

Håndverk

Etter avliving, som skjer ved opptak fra dammen, blir fisken flytta til vårt moderne foredlingslokale. Innen 1 time er fisken vaska, rengjort, og klar for butten. Her legges den lagvis i saltlake. Øverst dekker vi til med papir, slik at fisken skal holde seg fuktig. Naturlige enzym og mikroorganismer sørger for starten på fermenteringsprosessen - modningen. Vi nytter erfaring fra generasjoner med nåtidens hjelpemidler, og krav til kvalitetssikring.

Rakfisk modning

Modningen foregår under automatisk temperaturregulering fra -1 til +4 grader med daglige kontroller. Vi har 3 modningsgrader; mild, lagra og vellagra, dette kontrolleres nøye med temperatur og tid. Alle trinn i prosessen er kvalitetssikret. Fisken har i modningsprossessen fermentert, og blitt gjæret ørret.

Vakumpakking, spann og ut til kunde

Hel, skinnfri og filetert fisk blir vakumpakka, eller lagt i spann når fisken er moden, slik kunden ønsker det.

 

Ble du fysen på rakfisk? Bestill rakfisk fra Hande Gard hjem.

Vi mener glade fisker blir god rakfisk!

Når fisken vokser er det viktig at den får mest mulig oksygen. Derfor har vi et oksygenaggregat som tilfører vannet ekstra surstoff. Dermed slipper vi også å bruke så mye vann fra Slidrefjorden. Fiskedammene sjølrensende og belagt med epoxy i bunnen. Som et ledd i forbedring av produksjonen - og dermed mindre forurensing - har vi anlagt en biodam i forlengelsen av fiskedammene. Der samler avføringa fra fisken seg og vannet som renner ut igjen i fjorden er svært reint. Avføringa pløyes ned igjen som gjødsel på jordene.

Vi er svært opptatt av ikke å forurense, å være i ett med naturen.